Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για τη L'Oréal Hellas A.E. (με έδρα στη διεύθυνση Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α,Τ.Κ. 142 34, Νέα Ιωνία Αττικής), εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 000268001000, (εφεξής η «Εταιρεία»).

Υπεύθυνη Έκδοσης: [●]. Η Εταιρεία με χαρά σας υποδέχεται στην ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος της Roger & Gallet © L'Oréal 2009 (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), στην ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.roger-gallet.com

Με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο χρήστης που περιηγείται στην Ιστοσελίδα (εφεξής ο «Χρήστης») δεσμεύεται να σέβεται, τηρεί και συμμορφώνεται με τους ακόλουθους όρους χρήσης:

1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

Με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, παραχωρείται στον Χρήστη άδεια περιορισμένης χρήσης της Ιστοσελίδας αυτής. Αυτή η άδεια μεταβιβάζει στον Χρήστη ένα περιορισμένο δικαίωμα μη αποκλειστικής χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, περιοριζόμενο αποκλειστικά στην ιδιωτική χρήση της Ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο αυτό, παραχωρείται στον Χρήστη το δικαίωμα να προβάλλει την Ιστοσελίδα σε μία μόνο οθόνη.

Αυτή η Ιστοσελίδα αποτελεί πνευματικό έργο, το οποίο προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία διαθέτει, αναφορικά με την ιστοσελίδα και καθένα από τα στοιχεία που την απαρτίζουν, (όπως ενδεικτικά εμπορικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, εικόνες, σχήματα, κείμενα, βιντεοκλίπ κ.ά.), αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης και είναι η μόνη που έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της και τα σχετικά δικαιώματα της προσωπικότητας και η οποία δεν παραχωρεί καμία άδεια και κανένα δικαίωμα πέραν της ενημέρωσης μέσω της Ιστοσελίδας.

Η αναπαραγωγή οποιουδήποτε εγγράφου που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και για χρήση αυστηρά προσωπική και ιδιωτική. Κάθε αναπαραγωγή ή/και παρουσίαση, πλήρης ή μερική της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που την απαρτίζουν, συνθέτουν και προσδιορίζουν, υπό οποιαδήποτε μορφή και σε οποιαδήποτε μέσον, για άλλους σκοπούς και κυρίως εμπορικούς, απαγορεύεται ρητώς.

2. Προσωπικά δεδομένα.

Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, ιδίως όταν: (i) εγγράφεστε σε μια υπηρεσία, (ii) χρησιμοποιείτε ένα τμήμα της Ιστοσελίδας ή/και ένα εργαλείο προφίλ, (iii) εγγράφεστε για ένα παιχνίδι/έναν διαγωνισμό, (iv) μας στέλνετε email, (v) απαντάτε σε μια έρευνα ή μια μελέτη.

Αυτά τα προσωπικά στοιχεία θα υπόκεινται σε επεξεργασία, αποκλειστικά για την Εταιρεία και μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εξής:

  • Στατιστικές μελέτες: συγκεντρώνουμε και μελετάμε τα στοιχεία σας, με στόχο να προσδιορίσουμε το προφίλ σας και να προσαρμόσουμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας στις προσδοκίες σας. Αυτές οι στατιστικές μελέτες είναι αυστηρά εμπιστευτικές.·
  • Παρακολούθηση της σχέσης με τον πελάτη: εάν μας στείλετε μήνυμα, τα δεδομένα διατηρούνται και χρησιμοποιούνται για να ανταποκριθούμε και να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, ή να αξιολογήσουμε τις προτάσεις, συστάσεις σας.
  • Παροχή υπηρεσιών: αποστολή ενημερωτικών δελτίων, πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους διαβούλευσης, κλπ.
  • Επιπλέον, και εφόσον δώσετε τη σχετική συγκατάθεση επιλέγοντας το προβαλλόμενο κουτί/εργαλείο που προορίζεται για τον σκοπό αυτόν, μπορεί να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους συνεργάτες μας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Νόμου 2472/1997, έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων σας που τηρούνται στην βάση δεδομένων της Εταιρείας Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα email, συνοδευόμενο από αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας, στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε ανατρέξτε στη διαθέσιμη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. εδώ.

3. Χρήση της Ιστοσελίδας.

α. Χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι έχετε το υλικό και το λογισμικό που απαιτούνται για τη χρήση του Διαδικτύου και την περιήγηση στην Ιστοσελίδα.

Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι το Διαδίκτυο δεν επιτρέπει την εξασφάλιση της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των μεταδόσεων δεδομένων. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις, διαγραφές, καθυστερήσεις, βλάβες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται στην ύπαρξη ιών), προβλήματα στη γραμμή επικοινωνίας, κακόβουλο υλικό και λογισμικό επί του οποίου δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή υποβάθμιση του υλικού που μπορεί να δημοσιεύσετε στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία προσπαθεί να ενημερώνει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και να παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα ασφαλούς περιήγησης και ακριβείς πληροφορίες των αγαθών της. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια ή την πληρότητα των δεδομένων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα της. Συνεπώς, η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, καθώς και για κάθε βλάβη που προκύπτει από κακόβουλη εισβολή τρίτων και που έχει ως αποτέλεσμα την παραποίηση των εν λόγω δεδομένων.

Τέλος, εκτός εάν άλλως ορίζεται, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν αποτελούν προσφορά προς πώληση, αλλά μια γενική παρουσίαση της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουμε στη χώρα στην οποία έχει δημοσιευθεί ή προβάλλεται η Ιστοσελίδα.

β. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η Εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί την Ιστοσελίδα προσβάσιμη, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωμένη να το εξασφαλίζει στο διηνεκές. Διευκρινίζεται ότι, για λόγους συντήρησης, ενημέρωσης και για κάθε άλλη αιτία, κυρίως τεχνικής φύσεως, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί, ή καθυστερεί, ή δεν ανταποκρίνεται πλοήγησης στις εντολές του Χρήστη. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για αυτές τις διακοπές ή προβλήματα πλοήγησης και για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από αυτές για τον Χρήστη.

γ. Υπερσυνδέσεις στην Ιστοσελίδα

Οι υπερ-συνδέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να οδηγήσουν τον Χρήστη σε διαδικτυακούς τόπους των διαφόρων συνεργατών. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν έχει επαληθεύσει όλες τις ιστοσελίδες που πιθανώς είναι συνδεδεμένες με τη δική της, ούτε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές και, συνεπώς, αποποιείται κάθε ευθύνη τόσο ως προς το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών, όσο και ως προς τη χρήση που γίνεται από τον Χρήστη. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων από τον Χρήστη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

δ. Cookies

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του Χρήστη με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της πλοήγησής του στην Ιστοσελίδα και την εξατομίκευση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστης μπορεί να μην αποδεχθεί την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησής του. Ωστόσο, για να επωφεληθεί κανείς από όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας, είναι προτιμότερο να ρυθμίσει τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής του ώστε να δέχεται τα cookies.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του Χρήστη με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της πλοήγησής του στην Ιστοσελίδα και την εξατομίκευση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστης μπορεί να μην αποδεχθεί την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησής του. Ωστόσο, για να επωφεληθεί κανείς από όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας, είναι προτιμότερο να ρυθμίσει τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής του ώστε να δέχεται τα cookies.

Στην παρούσα Ιστοσελίδα διατίθενται εφαρμογές πληροφορικής για online προφίλ και οδηγοί που περιέχουν προτάσεις ομορφιάς, ώστε ο Χρήστης να λαμβάνει προτάσεις και συμβουλές σχετικά με τις πληροφορίες και τη χρήση των προϊόντων.

Η εν λόγω παροχή δεν συνεπάγεται μεταβίβαση ουδενός δικαιώματος ιδιοκτησίας, χρήσης ή εκμετάλλευσης σχετιζόμενων με τις εφαρμογές αυτές. Στον Χρήστη εκχωρείται μη αποκλειστική άδεια χρήσης των εφαρμογών μόνο για ιδιωτική χρήση. Συνεπώς, ο Χρήστης απαγορεύεται να προβεί (i) στην πλήρη ή μερική αντιγραφή και αναπαραγωγή των εφαρμογών με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσον, υφιστάμενο ή μελλοντικό, (ii) στη μετάφραση των εφαρμογών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή διάλεκτο, (iii) στην προσαρμογή των εφαρμογών.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

α. Τι είναι τα Cookies ;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία γραμμάτων και αριθμών που μεταφορτώνονται στη συσκευή σας κατά την πρόσβασή σας στα ψηφιακά μέσα (συμπεριλαμβανομένων και τον διαδικτυακών τόπων μας). Χρησιμοποιούμε τα cookies κυρίως για να σας αναγνωρίζουμε όταν συνδέεστε στην Ιστοσελίδα μας, καθώς και για να σας παρουσιάζουμε περιεχόμενο που είναι πιθανόν να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά σας.

β. Πώς ρυθμίζονται τα Cookies ;

Τα προγράμματα περιήγησης συνήθως είναι ρυθμισμένα να αποδέχονται τα cookies, κάτι που μπορείτε να αλλάξετε εύκολα τροποποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, είναι πιθανόν να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υποσελίδες και λειτουργίες της Ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των cookies:http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies

http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookieshttp://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookiesΑποδοχή ή απόρριψη προαιρετικών cookies στην παρούσα Ιστοσελίδα:

γ . Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies ;

Ανάλογα με το εκάστοτε μέσον, εφαρμόζουμε cookies με στόχο: να σας αναγνωρίζουμε όταν επισκέπτεστε τα μέσα μας και, ιδίως, να σας γνωρίσουμε καλύτερα και να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη πλοήγηση,· να εμπλουτίσουμε την ασφάλεια της πλοήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης και αποτροπής των απατών και παγίδων,· να σας προσφέρουμε περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας, συμπεριλαμβανομένου του διαφημιστικού περιεχομένου,· να σας προτείνουμε προσφορές λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις και τις τελευταίες αγορές σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα Ιστοσελίδα, παρακαλούμε κάντε κλικεδώ

δ. Χρήση cookies τρίτων

Cookies τρίτων ενδέχεται να αποθηκευτούν στη συσκευή σας με στόχο την εξατομίκευση ή/και τη βελτίωση του προσφερόμενου περιεχομένου κατά την πλοήγησή σας. Ανάλογα με το εκάστοτε μέσον, διάφορα cookies τρίτων θα είναι επιλέξιμα προς καταχώριση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στο Περιεχόμενο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: μπορούμε να δημοσιεύουμε περιεχόμενό μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, όταν βλέπετε ανάλογο περιεχόμενο, μπορεί να αποθηκευτεί στη συσκευή σας ένα cookie που αντιστοιχεί στον εν λόγω κοινωνικό δίκτυο. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική διαχείρισης των cookies κάθε κοινωνικού δικτύου στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

δ. Χρήση cookies σε μέσα τρίτων

Μπορούμε να τοποθετούμε cookies σε μέσα τρίτων, οι οποίοι είναι εταίροι μας και αναρτούν διαφημίσεις για τα εμπορικά σήματα ή/και τα προϊόντα μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται κυρίως για να σας παρουσιάζουμε περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας, καθώς και για να καταγράφουμε τις περιπτώσεις που συμβουλεύστε το περιεχόμενό μας (συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων), ώστε να σας παρέχουμε μία εξυπηρέτηση προσαρμοσμένη στα μέτρα σας.

ε. Τι είδους cookies τοποθετούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα ;

Τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτήν την υποστήριξη:

Cookie
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
ταυτοποίηση
cookie
σκοπός ύπαρξης του cookie
Cookie Session
Υποχρεωτικό
ASP.NET_SessionId
Αναγνώριση του χρήστη κατά τη σύνδεση με τον ιστότοπο.
Google Analytics
Unique visitors
Προαιρετικό
_utma, _utmb, _utmc, _utmz
Έχει ανατεθεί σε κάθε επισκέπτη σε μια ιστοσελίδα μια μοναδική ταυτότητα μέσω του cookie. Πράγματι, ένας επισκέπτης θα έχει την ίδια ταυτότητα σε κάθε επίσκεψη και δεν θα μετρηθεί 2 φορές.
You Tube
Προαιρετικό
GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC
Για τη λειτουργία των καναλιών YouTube.
Facebook
Προαιρετικό
datr, locale, reg_fb_gate, reg_fb_ref
Για τη λειτουργία των καναλιών Facebook.

5. Τροποποίηση των όρων χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, ανά πάσα στιγμή, των παρόντων γενικών όρων χρήσης της Ιστοσελίδας, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να συμμορφωθεί με κάθε καινούργιο κανονισμό ή νομοθεσία ή/και να βελτιώσει την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή και να αποτρέψει ανεπιθύμητες εισόδους. Κάθε τροποποίηση που αφορά στη χρήση της Ιστοσελίδας θα ενσωματώνεται στους παρόντες γενικούς όρους χρήσης και, κατόπιν της ανάρτησης αυτής, τεκμαίρεται αμάχητα ότι γίνεται αποδεκτή από κάθε χρήστη που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους, θα εκδικάζεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας